drogy-statistiky,články

29. května 2008 v 20:15
Statistiky, články
  • podle hygieniků je v Česku asi 25 tisíc lidí závislých na drogách
  • až 100 tisíc lidí se v souvislosti s drogami dostalo do statistik policie a zdravotnických zařízení
  • čeští narkomani nejčastěji užívají marihuanu a pervitin; v poslední době se častěji objevuje extáze a přírodní drogy
  • v průzkumu mezi mládeží od 14 do 19 let věku se ke zkušenosti s drogou přihlásilo 47,6 procenta respondentů
  • Česko je na druhém místě za Británií co do spotřeby alkoholu a jiných drog mezi mladistvými
  • vláda před rokem schválila návrh strategie protidrogové politiky na léta 2001-2004. Návrh nepočítá s jakoukoli legalizací drog. Pouze se v něm navrhuje rozlišovat postih za držení a distribuce drog diferencovaně, podle míry jejich společenské nebezpečnosti.
Počet registrovaných uživatelů drog v ČR k roku 2001 (duben) je 4148.
DrogaPsychická závislostSomatická závislostTolerance
Opiáty+ + ++ + ++ + +
Pervitin+ + +-+ +
Kokain+ + +-+
Cannabinoidy+--
LSD+/--+/-
Ecstasy+-+
Benzodiazepiny+ ++ ++
Barbituráty+ ++ ++ +
Alkohol+ ++ ++ +
Legalizace marihuany pro lékařské účely - Nizozemí

HAAG 19. října (ČTK) - Nizozemsko, které je známé jako stát s tolerantním přístupem k užívání drog, se dnes stalo po Kanadě druhou zemí, jež umožnila používání marihuany k léčebným účelům.
Nizozemské úřady již řadu let tolerují prodej marihuany v tzv. "prodejnách kávy", ale nikdy tuto drogu nelegalizovaly.
Haagská vláda dnes souhlasila se změnou zákona v tom smyslu, že umožní lékařům marihuanu předepisovat a lékárníkům tuto drogu prodávat, oznámil mluvčí ministerstva zdravotnictví Bas Kuik.
"Lidé, kteří trpí takovým bolestivým onemocněním, jako je AIDS, chodí do prodejen kávy, ale tam nejsou žádní lékaři, kteří by užívání této drogy kontrolovali," zdůraznil Kuik.

Jako první se pro legalizaci marihuany k léčebným účelům odhodlala Kanada, když v červenci umožnila nevyléčitelně nemocným lidem, aby si tuto drogu pěstovali pro vlastní potřebu. Kanadská vláda tento krok zdůvodnila tím, že nové opatření povede ke zlepšení podmínek, v nichž tito lidé, obvykle trpící velkými bolestmi, žijí. Týká se to zejména takových chorob, jako je roztroušená skleróza, nádorová onemocnění a artritida.

Cannabis sativa - konopí seté je dvoudomá, často i jednodomá robustní bylina se vzpřímenou, řídce větvenou lodyhou dorůstající výšky 2-6 metrů. Semena jsou zpravidla jednobarevná, hladká a bez zřetelné oddělovací vrstvy, na bázi pevně přirostlá k lůžku. Rostliny mají zanedbatelné omamné účinky, neboť obsah THC v suché hmotě nepřesahuje 0,3 %.
Milosti udělené prezidentem Havlem v souvislosti s marihuanou
18. února 2000prominul prezident zbytek trestu Stanislavu Pobudovi, který byl odsouzen ke čtyřem letům vězení za to, že třem kamarádům, z nichž jednomu ještě nebylo patnáct let, prodal 18 marihuanových cigaret.
19. května 2000 omilostnil prezident Lenku Kamišovou, která vypěstovala marihuanu a nabízela ji svým známým. Kamišová byla odsouzena k podmínečnému trestu. Žádost o milost podalo přes dva tisíce lidí.
19. prosince 2000 hlava státu omilostnila dva muže, kteří byli odsouzeni k ročnímu vězení s podmínečným odkladem na 26 měsíců. Trestného činu se dopustili tím, že vytrhali ze země 13 vzrostlých rostlin indického konopí a odvezli je domů, aby ho po usušení mohli vykouřit.
Češi dají za drogy 15 miliard ročně

Patnáct miliard korun vydají podle odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) ročně Češi za drogy. Velká část peněz, které mizí v kapsách drogových dealerů, se přitom vrací do zdrojových oblastí, tedy do míst spojovaných se světovým terorismem. Za patnáct miliard se přitom dá postavit a vybavit kompletně nemocnice, nebo pořídit deset tisíc nových bytů 1+1. Šéf sekretariátu vládní meziresortní protidrogové komise Josef Radimecký je podle svých slov velmi znepokojen. "Celkově vzato je to hrozné. Obliba drog, to je trend, který je v celé západní Evropě na vzestupu. Nicméně situace v ČR odpovídá evropskému průměru. Např. USA jsou na tom mnohem hůř," sdělil Právu. Že obliba drog neustále stoupá, potvrdil i národní koordinátor drogové epidemiologie Vladimír Polanecký. "V celorepublikovém měřítku je situace alarmující, neboť za loňský rok jsme zaznamenali nejvyšší počet problémových uživatelů drog od roku 1990. Byly jich čtyři tisíce," uvedl Polanecký. Ročně se podle ČSÚ v České republice spotřebuje přes pět tun heroinu, tři a půl tuny pervitinu, padesát kilogramů kokainu, odhadem 80 tisíc dávek LSD a dalších halucinogenů, 300 tisíc tablet tzv. diskotékové drogy Extáze a 25 tun marihuany a hašiše.
V ČR je podle ČSÚ přibližně 23 tisíc uživatelů pervitinu, 15 tisíc uživatelů heroinu a 250 tisíc uživatelů konopných drog.


Dohody a smlouvy

Česká Republika ratifikovala následující konvence Spojených národů proti drogám:
Jednotnou úmluvu o omamných a psychotropních látkách z roku 1961 a doplňující protokol z roku 1972,
Úmluvu Spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971,
Úmluvu Spojených národů proti nedovolenému obchodu s OPL z roku 1988.
Mezi ČR a USA byla uzavřena bilaterální dohoda o vydávání hledaných osob zahrnující také drogovou kriminalitu a spadající pod úmluvu Spojených národu z roku 1988.
V polovině prosince ČR podepsala konvenci Rady Evropy o praní špinavých peněz, zadržování a konfiskaci majetku získaného trestnou činností. Konvence poskytuje členským zemím možnost zabavit majetek na bankovním účtu v jiné členské zemi.
Ministr spravedlnosti rovnež podepsal další protokoly o vydávání osob hledaných pro soudní řízení nebo odsouzené k výkonu trestu.


Drogová prevence

Systém prevence zneužívání návykových látek postupně reaguje na narůstající rozsah drogových problému především v cílové populaci dospívajících a mladých lidí. Ze státního rozpočtu jsou každoročně vyčleňovány vzrůstající částky na preventivní a léčebné programy. Hlavní podíl na organizaci a financování primární a sekundární prevence mají zejména ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí, okresní a magistrátní úřady a místní samosprávy. Do oblasti primární, sekundární a terciární prevence se zapojují státní i nestatní organizace.

Primární prevence

Ačkoli funkce protidrogové prevence je nesporná, je nutno věnovat síly a prostředky pouze na ty programy, které jsou skutečně efektivní. Prvním výrazným počinem byla klasifikace preventivních programu probíhajících v roce 1995, které jsou vyhodnoceny v přehledu vydaném nadací FILIA (14). Z hlediska geografického rozsahu bylo zjištěno, že naprostou většinu tvoří programy s regionálním (43%) nebo lokálním (43%) dopadem. Cílem programu bylo nejčastěji poskytovat informace (55%), 18% programu nabízelo nějakou formu vzdělávání a 16% nabízelo výcvik laiku nebo peer aktivistu. Cílovou populací byli nejčastěji adolescenti do 19 let.
Byl Shakespeare na drogách?

Anglický spisovatel a dramatik William Shakespeare se možná při psaní svých děl nechal inspirovat omamnými látkami. Úlomky hliněných dýmek ze 17. století, kter é byly nalezeny poblíž jeho rodného domu ve Stratfordu nad Avonou, totiž obsahují zbytky kokainu a mo žná i marihuany.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.